Obuka

B kategorija

B Motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 m/č , osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM ili A kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku od 20 m/č. Sa navršenih 17 godina kandidat stiče pravo da izađe na teoretski i praktični ispit. Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od jedne godine.

Ograničenja koja nosi probna vozačka dozvola:

Može se koristiti samo na teritoriji Republike Srbije

Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-05:00

Zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju

Brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće

Motorno vozilo kojim upravlja lice koje ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom "P"

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, a nema navršienih 18 godina života, ne sme da da upravlja vozilom bez nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina

Sa probnom vozačkom dozvolom nije moguće upisati obuku za druge kategorije.

C1 kategorija

C1 Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, a nije veća od 7.500 kg. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 17 godina. Obuka se sastoji od 10 m/č . Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na teoretski i praktični ispit.

C kategorija

C Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 10 m/č. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izađe na teoretski i praktični ispit. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu C1 kategorije ne moraju da vrše obuku, već samo polažu teoretski i praktični ispit za vozače C kategorije.

OBAVEŠTENJE !

25.10.2012. GODINE POČELA JE PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O RADU AUTO ŠKOLA.

KANDIDATI KOJI ŽELE DA SE UPIŠU U AUTO ŠKOLU:
Auto škole će moći da počnu sa upisom kandidata po novom pravilniku tek pošto od nadležnih službi dobiju obaveštenje o minimalnim cenama obuke

- Upis (ugovor sa odobrenom cenom) - Teorijska nastava
- Polaganje testova - Obuka vožnje
- Polaganje prve pomoći
- Polaganje vožnje

KANDIDATI KOJI SU SE UPISALI U AUTO ŠKOLU PRE 25.10.2012. A NISU POLOŽILI TESTOVE:
Svi kandidati koji su započeli obuku vožnje po starom zakonu nastaviće obuku vožnje po postojećem planu i programu(po starom zakonu) i auto škole su u obavezi da im omoguće da obuku (40 časova vožnje) završe do 25.01.2013.godine.

Nakon završene obuke:
- 3 časa dopunske teoriske obuke
- Polaganje testova
- 3 časa dopunske praktične obuke (uvežbavanje novog poligona i novih ispitnih zadataka)
- Kurs prve pomoći ( u "Crvenom krstu"; 8 časova + polaganje ispita)
- Polaganje vožnje

KANDIDATI KOJI SU POLOŽILI TESTOVE PRE 25.10.2012.
Nakon dodele termina: - 3 časa dopunske praktične obuke(uvežbavanje novog poligona i novih ispitnih zadataka) - Polaganje vožnje

PRVA POMOĆ ĆE SE POLAGATI U ORGANIZACIJI CRVENOG KRSTA.
Auto Škola B Plus ugovara saradnju sa Crvenim Krstom Novi Beograd i Crvenim Krstom Stari Grad.

Automobili auto skole B Plus